ข่าวสด 22 มิ.ย. 53

แก้คอร์รัปชั่นต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็ก กรุงเทพมหานคร โดย ทยา ทีปสุวรรณ รองผู้วาฯ กทม. เป็นแม่งานร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม นิด้า และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย จัดทำหลักสูตรโตไปไม่โกง ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนอนุบาลถึง ป.3 เร่ิมสอนในโรงเรียนสังกัด กทม.ก่อน เปิดตัววันที่ 22 มิ.ย. ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น